Детето в Сърцето – това е Божествената красота!

1

юни
2022

Стремежът е вътрешният плач на Сърцето към Бога

28

януари
2022