Имайте куража да се откачите от увеселителния влак, за да оцелеете

3

септември

2022

СЛЕД 2023 г.

5

юли

2022

Промяната в душите – това е единствената ми отплата

20

юни

2022

Един Бог, един свят, един език – Любовта! Нима не е Истина?

7

юни

2022

Човек трябва да бъде буден и съзнателен (ЛЕКЦИЯ, Май 2022)

17

май

2022

Какви са следите, които оставяме?

16

декември

2021

За здравето, храната, водата и чистотата на съзнанието.

25

юли

2021

Новото време, свободния избор и Промяната

21

октомври

2020