Един Бог, един свят, един език – Любовта! Нима не е Истина?

7

юни
2022

Детето в Сърцето – това е Божествената красота!

1

юни
2022

Човек трябва да бъде буден и съзнателен (ЛЕКЦИЯ, Май 2022)

17

май
2022

Откровения за войната и мира

11

март
2022

Стремежът е вътрешният плач на Сърцето към Бога

28

януари
2022

Какви са следите, които оставяме?

16

декември
2021

За здравето, храната, водата и чистотата на съзнанието.

25

юли
2021

Новото време, свободния избор и Промяната

21

октомври
2020