Стремежът е вътрешният плач на Сърцето към Бога

28

януари

2022

Какви са следите, които оставяме?

16

декември

2021

За здравето, храната, водата и чистотата на съзнанието.

25

юли

2021

Новото време, свободния избор и Промяната

21

октомври

2020